Spread the love

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 10 ธันวาคม 2021

คำแถลง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ The Lorry (“ไซต์”) และ/หรือแอพมือถือ (“แอพ”) (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดย The Lorry Online Sdn. Bhd. (หมายเลขทะเบียนบริษัท 1113109-U (201401036967))และ/หรือบริษัทสาขา และ/หรือบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “The Lorry” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) The Lorry จะรับผิดชอบภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2010 และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“PDPA”) อย่างจริงจัง และมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและข้อกังวลของผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์มของเรา เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการจัดการ ปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา และ/หรือที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต รวมถึงเพื่อช่วยให้คุณได้ตัดสินใจก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา

คำจำกัดความทั้งหมดในข้อกำหนดการใช้งาน (TERMS OF USE) จะถูกนำมาใช้ในข้อตกลงนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดหรือระบุไว้เป็นอย่างอื่น

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม การใช้บริการและ/หรือการลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณรับทราบว่าคุณได้รับแจ้งและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณตกลงยอมรับการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่บังคับใช้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ หากคุณไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคตอาจจะได้รับการตีพิมพ์และโพสต์บนแพลตฟอร์มขอเรา และจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ตามความเหมาะสม จากนั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะถือเป็นการรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบบ่อยๆ เพื่อดูการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ‘ติดต่อเรา’ บนแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ

 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกในรูปของเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งตัวตนของบุคคลนั้นปรากฏชัด หรือสมเหตุสมผล และสามารถถูกตรวจสอบได้โดยตรงกับหน่วยงานที่ถือข้อมูลนั้น หรือเมื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ จะระบุตัวบุคคลได้โดยตรงและแน่นอน
 • เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้จากคุณ:
 1. ข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิดของคุณ
 2. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 3. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน
 4. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับและจากคุณ และรายละเอียดอื่นๆ ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเรา
 5. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลาและตำแหน่ง ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 6. ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การซื้อ คำสั่งซื้อหรือการจองที่คุณทำ ความสนใจ ความชอบ ข้อเสนอแนะ และการตอบแบบสำรวจของคุณ
 7. ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณ และ/หรือ
 8. ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของคุณในการรับข้อมูลข่าวสารการตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเรา และการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ
 • ในระหว่างที่คุณใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 1. เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีกับ TheLorry;
 2. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ ให้เรา รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ใบสมัครหรือแบบฟอร์มการลงทะเบียน ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางแบบฟอร์มจริง
 3. เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของคุณกับเรา
 4. เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชันใดๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ
 5. เมื่อคุณสมัครรับสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางการตลาดของเรา
 6. เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือแบบสำรวจ
 7. เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณบนแพลตฟอร์มของเราหรือโต้ตอบกับเราผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอก เช่น Facebook หรือ Google; และ/หรือ
 8. เมื่อคุณโต้ตอบกับเราแบบออฟไลน์
 • คุณต้องส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และคุณต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เรามีสิทธิ์ขอเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบของเรา
 • เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ต่อเมื่อคุณสมัครใจส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา ขออภัย หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราหรือภายหลังคุณถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่คุณได้
 • คุณสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งถึงเราได้ตลอดเวลาตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 • หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา คุณต้องรับรองและรับประกันว่า คุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลที่สามนั้นในการแบ่งปันและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้เรา และเพื่อให้เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”):
 1. เพื่อพิจารณา และ/หรือประมวลผลใบสมัคร และ/หรือธุรกรรมของคุณกับเรา
 2. เพื่อตอบสนองต่อ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น และ/หรือเพื่อดำเนินการซื้อ คำสั่งซื้อ การจองหรือคำขอของคุณ และแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการทางบัญชีที่ผิดปกติ
 3. เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการบริการลูกค้า ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบคำถามใด ๆ ที่ได้รับจาก (หรืออ้างว่าได้รับจาก) คุณหรือในนามของคุณ
 4. เพื่อติดต่อคุณหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความตัวอักษร และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล และ/หรือไปรษณีย์หรืออื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร และ/หรือจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา แต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารข้อมูลการบริหารให้คุณที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าว โดยเราอาจเป็นการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสาร หรือคำบอกกล่าวถึงคุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อนำมาซึ่งการส่งมอบสิ่งเดียวกัน ตลอดจนบนหน้าปกภายนอกของซองจดหมาย/ซองไปรษณีย์;
 5. เพื่อดูแลบัญชีของคุณ (ถ้ามี) กับเรา
 6. เพื่อตรวจสอบและดำเนินการธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของคุณทางออนไลน์
 7. เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะ หรือกิจกรรมการคัดกรองอื่นๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตรวจสอบประวัติ) ตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจกำหนดโดยกฎหมายหรือที่เรากำหนด
 8. เพื่อระบุและตรวจสอบผู้เยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม
 9. เพื่อตรวจสอบธุรกิจของเรา
 10. เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นใดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่
 11. เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา
 12. ภายใต้การได้รับความยินยอมจากคุณ เพื่อส่งสื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือบริการของเราเป็นครั้งคราว
 13. เพื่อดำเนินการกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ เหล่านี้ และ/หรือ
 14. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เราแจ้งให้คุณทราบในขณะที่ได้รับความยินยอมจากคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์อาจถูกแบ่งปันหรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:
 1. บริษัทแม่ บริษัทร่วม บริษัทสาขา และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา
 2. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตร, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, ผู้ค้า และผู้ขายที่เราได้ทำข้อตกลงด้วย;
 3. ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบัญชี ทนายความ หรือที่ปรึกษามืออาชีพอื่นๆ และ/หรือที่ปรึกษาตามที่เราเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม
 4. ผู้รับเหมาช่วงของเราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์/ระบบ/ผู้พัฒนาพอร์ทัล/ผู้ดูแลระบบ ผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ให้บริการขนย้าย ผู้ให้บริการคลังสินค้า และบริษัทหรือหน่วยงานด้านการตลาด และ
 5. สถาบันการเงิน หน่วยงานรายงานเครดิต และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน
 • ในการแบ่งปันและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เราพยายามทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวม การใช้ เปิดเผย หรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • หากคุณอาศัยอยู่ในมาเลเซีย เราอาจถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกประเทศมาเลเซียเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอน หรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศ เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่า ฝ่ายที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานการป้องกันตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการป้องกันภายใต้หรือสูงกว่ามาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เราใช้บังคับ
 • คุณรับทราบอย่างไม่สามารถเพิกถอนได้ และตกลงว่า THELORRY มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อกฎหมาย ข้อบังคับ รัฐบาล ภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง หาก THELORRY มีเหตุอันสมควรที่เชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมที่มีข้อผูกมัด ข้อกำหนด หรือการจัดการใดๆ ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือเป็นข้อบังคับ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือตามคำสั่ง การสอบสวนและ/หรือคำขอในลักษณะอื่นๆ ของฝ่ายดังกล่าว ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ และ/หรือสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการใดๆ กับ THE LORRY เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

การอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรานั้นถูกต้อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือล้าสมัย คุณสามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าถึงบัญชีของคุณบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่สามารถแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านบัญชีของคุณได้ คุณสามารถทำได้โดยติดต่อเราผ่านหน้า ‘ติดต่อเรา’ บนแพลตฟอร์ม

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. หากคุณต้องการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้รวบรวมไว้ หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเรา โปรดติดต่อเราผ่านหน้า ‘ติดต่อเรา’ บนแพลตฟอร์ม
 2. เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลจากคุณสำหรับการจัดการและประมวลผลคำขอของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะจัดเตรียมค่าธรรมเนียมการจัดการที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำขอเข้าถึงของคุณ เว้นแต่คุณจะตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม
 3. เราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดตามสมควร หากเราไม่สามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่คุณร้องขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่คุณหรือเพื่อแก้ไขตามที่คุณร้องขอ โดยทั่วไปเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ)

การถอนความยินยอมและการลบหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คุณสามารถแจ้งการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นนิรนามโดยติดต่อเรา ผ่านหน้า ‘ติดต่อเรา’ บนแพลตฟอร์ม
 2. โปรดทราบว่าหากคุณแจ้งการเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ระบุชื่อ เราอาจไม่ได้อยู่ใน ตำแหน่งที่จะให้บริการของเราแก่คุณต่อไปหรือดำเนินการตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับคุณ และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เราไม่ได้ให้บริการของเราต่อไปหรือปฏิบัติตามสัญญากับคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราไว้โดยชัดแจ้งในกรณีดังกล่าว

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การปรับเปลี่ยน การกำจัดหรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน เราได้แนะนำมาตรการทางการบริหาร ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น:

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เบื้องหลังเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรจำนวนจำกัดที่มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว
 2. ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. การลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป และ
 4. ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงิน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่รวบรวมไว้เท่านั้น
 2. เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ ทันทีที่มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานได้ว่าการเก็บรักษาดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

เด็กและผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 1. TheLorry ไม่ได้และจะไม่ให้บริการใดๆ หรือการใช้แพลตฟอร์มแก่เด็กหรือผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีหรืออายุตามกฎหมายสำหรับการให้ความยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศของคุณ (“อายุตามกฎหมาย” ) เราไม่ได้รวบรวมหรือรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่าตามกฎหมาย
 2. หากคุณอายุต่ำกว่าเกณฑ์ คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายนั้นต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในนามของคุณ

การรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

 1. เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราอาจนำ “คุกกี้” หรือคุณสมบัติอื่นๆ ไปใช้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเราปรับปรุงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยเรานำเสนอ บริการและคุณสมบัติใหม่
 2. “คุกกี้” คือตัวระบุที่เราถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าแพลตฟอร์มหรือบริการถูกเข้าถึงหรือใช้งานอย่างไร และเมื่อใด โดยจำนวนคนและเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคล คุกกี้ยังเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณเลือกซื้อและหน้าที่คุณได้ดูเพื่อติดตามตะกร้าสินค้าของคุณ คุกกี้ยังใช้เพื่อส่งเนื้อหาเฉพาะสำหรับความสนใจของคุณและเพื่อติดตามการใช้งานของแพลตฟอร์ม
 3. คุณอาจสามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของแพลตฟอร์มหรือบริการของเราได้

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

 1. ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้คุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์บุคคลที่สามต่างๆ (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เพื่อเชื่อมโยงและตีกรอบภายในแพลตฟอร์ม เรายังอาจมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ร่วมด้วยและความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนอ e-commerce และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้ใช้ของเรา ไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระตลอดจนการจัดการด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา แต่เราไม่สามารถควบคุมไซต์ของบุคคลที่สามได้ ซึ่งแต่ละไซต์มีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกจากกันโดยไม่ขึ้นกับพวกเรา เราอาจไม่ได้รับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม (แม้ว่าจะเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มของเรา)
 2. ภายใต้ข้อ 11.1 ข้างต้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดเนื้อหาดังกล่าว) และกิจกรรมของเว็บไซต์บุคคลที่สาม ไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงไซต์เหล่านี้ได้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตาม เราพยายามปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มของเรา และเรายินดีรับข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเหล่านี้

ภาษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (“ฉบับแปล”) ในกรณีที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลมีความไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด